google-site-verification=4WB6cKZLs6PrGxs2IgnGYE3fsz2jJWJ3zxSKfnM9RQk
 

OVER PROBUS

20200415 PROBUS GLOBAL.jpg
20200618_regio_4_Probus_België.jpg

Betekenis en doel van PROBUS

“PROBUS”, een vereniging met een benaming afkomstig uit het Engels, – Association of retired PROfessional and BUSiness-people – werd in 1965 in Groot-Brittannië opgericht door een lid van Rotary Club Caterham : Harold Blanchard.

Probus is een multidisciplinaire vereniging van personen, die drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend en die de leeftijd hebben bereikt waarop zij hun maatschappelijke functies grotendeels achter zich hebben gelaten.

Velen hebben bij het verlaten van het actieve beroepsleven ondervonden hoe broos de vriendschap is en hoe vlug de onmisbare professionele relatie omslaat in vergetelheid. Probus biedt hen de mogelijkheid nieuwe hechte en blijvende vriendschapsbanden te smeden.

Deze personen, met verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging, verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om de onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun postprofessionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip.

Elke Probusclub leidt een zelfstandig leven, ze is geen serviceclub en heeft commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormt zich wel een onderlinge vriendschapsband met andere clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal, onder meer via het Coördinatie- en Informatiecentrum C.I.C. Probus-Belgium.

 

 

 

PROBUS is een Internationale vereniging

PROBUS GLOBAL.

Wereldwijd overschrijdt PROBUS 4500 clubs en telt op heden meer dan 300.000 leden.

 

 

PROBUS BELGIUM,

In België werd de eerste Probusclub opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring.

George was ook als nationaal coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs.

Stany Verougstraete, lid van Probusclub Dendermonde en oprichter van het C.I.C. in 2001, volgde hem in deze functie op van 2000 tot 2005.

 

In België zijn er 116 clubs met meer dan 4200 leden.

PROBUS is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van ROTARY INTERNATIONAL en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan. PROBUS is volledig onafhankelijk van ROTARY maar heeft er wel nauwe banden mee.

Bij het stichten van een nieuwe Probusclub zal de stichtende peterclub, contact opnemen met het C.I.C. PROBUS BELGIUM, zodra het initiatief voor de vorming van een nieuwe club genomen is.

Het C.I.C dient formeel zijn akkoord te bevestigen met de oprichting van een nieuwe club. De nationale coördinator of een regionale coördinator zal op zijn beurt de bestaande Probusclubs uit de betrokken regio inlichten.


De initiatiefnemer zal een groep personen bijeenbrengen die aan de verplichte voorwaarden voor het Probus-lidmaatschap beantwoorden. Hij zal deze groep leiden tot het bestuur van de nieuwe Probusclub is samengesteld. Hij kan optreden als stichtend voorzitter of eventueel een adviserende functie vervullen in de beginfase van de nieuwe club.

 

Pas wanneer de nieuwe Probusclub voldoet aan de door het C.I.C. gestelde criteria kan zij gecharterd worden. Zij stuurt hiertoe de vraag om toestemming om gecharterd te worden en om het recht het logo en de naam Probusclub te gebruiken naar de natio-naal coördinator die deze vraag voorlegt aan het C.I.C.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBUS SINT-TRUIDEN

Op 17 december 1991 was er een eerste contact- en infovergadering ten huize van Dokter, kinderarts, Gaby François, kinderarts in St-Jozefkliniek, aangaande een eventuele stichting van een PROBUS-CLUB in Sint Truiden.

 

Op die vergadering waren uitgenodigd: Georges Thenaers, Karel Vandewalle, Theo Pauwels, Roger Grammen, Julien Roggen en Jos Massa .Samen met Gaby François werden zij de 7 grondleggers van de nieuwe club, achteraf ook dikwijls "de club van 7" genoemd.
Probus Hasselt was op deze vergadering vertegenwoordigd door Dhr André Haumont, tevens verantwoordelijke voor Probus Limburg. Samen met de heren Theo Lenders, André Cox en Jerôme Weekers aanvaardde hij het peterschap van de nieuwe club.


De eerste opdracht bestond uit het aanwerven van nieuwe leden en al snel waren het er 21.

Op 23 APRIL 1992 heeft de eerste officiële erkenningsdag plaats van PROBUS-CLUB SINT TRUIDEN met een galadiner in "De Gebrande Winning" in aanwezigheid van enkele personaliteiten:

Rotary Gouverneur Jean Wéry,

Past Rotary Gouverneur en Probusverantwoordelijke Bob Henrion, Stichter Probus België Georges Dick,

voorzitter Probus Hasselt (onze peterclub) Theo Lenders en

voorzitter Probusclub Don Christof André Cox.

 

Van dan af werden en worden er regelmatig uitstappen en samenkomsten georganiseerd.
Ondertussen organiseerde de stichter-voorzitter regelmatig een bestuursvergadering die, zoals nu nog steeds de gewoonte is, plaats vond ten huize van een bestuurslid.

 

 

 

 

Op 20 februari 2021 nam GHILAINE ODEURS  de leiding over van KRISTIN VANMECHELEN tijdens de ambtsoverdracht met een coronaveilige maar plechtige ceremonie in openlucht en in beperkt gezelschap: de voorzitter, de uittredend en de intredende voozitters, en de secretaris.

De club telt 46 leden op 1 maart 2021

20210220 voorzitter en uittredend voorzi