google-site-verification=4WB6cKZLs6PrGxs2IgnGYE3fsz2jJWJ3zxSKfnM9RQk
top of page
20240509-029A8962.jpg
Probus-Logo.jpg

Betekenis en doel van PROBUS

“PROBUS”, een vereniging met een benaming afkomstig uit het Engels, – Association of retired PROfessional and BUSiness-people – werd in 1965 in Groot-Brittannië opgericht door een lid van Rotary Club Caterham : Harold Blanchard.

Probus is een multidisciplinaire vereniging van personen, die drager zijn van een academische graad en/of een leidinggevende functie in het actieve beroepsleven hebben uitgeoefend en die de leeftijd hebben bereikt waarop zij hun maatschappelijke functies grotendeels achter zich hebben gelaten.

Velen hebben bij het verlaten van het actieve beroepsleven ondervonden hoe broos de vriendschap is en hoe vlug de onmisbare professionele relatie omslaat in vergetelheid. Probus biedt hen de mogelijkheid nieuwe hechte en blijvende vriendschapsbanden te smeden.

Deze personen, met verschillende politieke, filosofische of religieuze overtuiging, verbinden er zich toe elkaar geregeld te ontmoeten om de onderlinge vriendschapsbanden te ontwikkelen en te bestendigen en hun postprofessionele levensjaren wijs en zinvol samen te beleven in een ontspannen geest van vriendschap en wederzijds begrip.

Elke Probusclub leidt een zelfstandig leven, ze is geen serviceclub en heeft commerciële noch publicitaire doelstellingen. Er vormt zich wel een onderlinge vriendschapsband met andere clubs, zowel regionaal, nationaal als internationaal, onder meer via het Coördinatie- en Informatiecentrum C.I.C. Probus-Belgium.

PROBUS is een Internationale vereniging

PROBUS GLOBAL.

Wereldwijd overschrijdt PROBUS 4500 clubs en telt op heden meer dan 300.000 leden.

 

PROBUS BELGIUM,

In België werd de eerste Probusclub opgericht op 26 januari 1984 door George Dick, lid van Rotaryclub Antwerpen-Ring.

George was ook als nationaal coördinator 16 jaar lang de bezieler van de Belgische Probusclubs.

Stany Verougstraete, lid van Probusclub Dendermonde en oprichter van het C.I.C. in 2001, volgde hem in deze functie op van 2000 tot 2005.

 

In België zijn er 116 clubs met meer dan 4200 leden.

PROBUS is ontstaan vanuit Rotary, maar is geen lid van ROTARY INTERNATIONAL en dus ook niet onderworpen aan de verplichtingen ervan. PROBUS is volledig onafhankelijk van ROTARY maar heeft er wel nauwe banden mee.

Bij de jaarwissel 2021 - 2022

kan ik, Gauthier De Brabandere, NC 2019-2021, als uittredend Nationaal Coördinator, met vertrouwen de NC-ketting overdragen aan Jean-Paul Pannekoek van PROBUS Ronse.

Ik dank jullie allen voor drie jaar (dank aan covid drie in plaats van twee) vol vriendschap, vrijwillig engagement, plezier, verrijking, vreugde, goed contact, … maar ook het mee beleven bij verdriet om het heengaan van vrienden, om steun bij het lijden of moeilijkheden van anderen. Het geheel blijft samengevat in dat belangrijke begrip “Vriendschap” met grote V.

PROBUS SINT-TRUIDEN

Op 17 december 1991 was er een eerste contact- en infovergadering ten huize van Dokter, kinderarts, Gaby François, kinderarts in St-Jozefkliniek, aangaande een eventuele stichting van een PROBUS-CLUB in Sint Truiden.

 

Op die vergadering waren uitgenodigd: Georges Thenaers, Karel Vandewalle, Theo Pauwels, Roger Grammen, Julien Roggen en Jos Massa .Samen met Gaby François werden zij de 7 grondleggers van de nieuwe club, achteraf ook dikwijls "de club van 7" genoemd.
Probus Hasselt was op deze vergadering vertegenwoordigd door Dhr André Haumont, tevens verantwoordelijke voor Probus Limburg. Samen met de heren Theo Lenders, André Cox en Jerôme Weekers aanvaardde hij het peterschap van de nieuwe club.


De eerste opdracht bestond uit het aanwerven van nieuwe leden en al snel waren het er 21.

Op 23 APRIL 1992 heeft de eerste officiële erkenningsdag plaats van PROBUS-CLUB SINT TRUIDEN met een galadiner in "De Gebrande Winning" in aanwezigheid van enkele personaliteiten:

Rotary Gouverneur Jean Wéry,

Past Rotary Gouverneur en Probusverantwoordelijke Bob Henrion, Stichter Probus België Georges Dick,

voorzitter Probus Hasselt (onze peterclub) Theo Lenders en

voorzitter Probusclub Don Christof André Cox.

 

Van dan af werden en worden er regelmatig uitstappen en samenkomsten georganiseerd.
Ondertussen organiseerde de stichter-voorzitter regelmatig een bestuursvergadering die, zoals nu nog steeds de gewoonte is, plaats vond ten huize van een bestuurslid.

Op 25 januari 2024 neemt  DANIELLE KEVERS  als 32ste voorzitter van de club, de leiding over van ROBRECHT JANSSENS tijdens de ambtsoverdracht met een plechtige ceremonie in Restaurant

De Fakkels te Sint-Truiden.

De club telt 42 leden op 1 januari  2024

bottom of page