google-site-verification=4WB6cKZLs6PrGxs2IgnGYE3fsz2jJWJ3zxSKfnM9RQk

Overzicht coronamaatregelen algemeen en specifiek 

Sint-Truiden

 

Update Corona –vrijdag 27 november 2020

Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken aanzienlijk afgenomen, maar toch blijft de situatie zorgwekkend. Het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land heeft daarom beslist om waakzaam te blijven en de maatregelen niet sterk te versoepelen. Ons doel blijft de cijfers verder te doen dalen en ook laag te houden.

 
We zetten de belangrijkste afspraken en maatregelen voor de komende tijd even op een rij!
SOCIALE CONTACTEN EN FEESTDAGEN
- Elk gezin kan slechts één knuffelcontact ontvangen, ook tijdens de Feestdagen.
- Alleenstaanden kunnen hun twee knuffelcontacten op 24 december en op 25 december wel samen ontvangen.
- Buitenshuis kan je wel met max. vier personen afspreken, hou daarbij steeds de nodige afstand en draag een mondmasker.
- De nachtklok blijft ongewijzigd en ook het samenscholingsverbod blijft van kracht.
- Er geldt een algemeen vuurwerkverbod op oudejaarsavond. 
HEROPENING NIET-ESSENTIËLE WINKELS
Niet-essentiële winkels kunnen de deuren opnieuw openen vanaf dinsdag 1 december, zij het onder strikte voorwaarden. 
- Winkelen kan uitsluitend alleen (tenzij je iemand begeleidt die zorg nodig heeft) voor max. een half uur per winkel.
- Max. 1 klant per 10m²
- Beperk je verplaatsing bij het winkelen en ga enkel naar de winkel voor zaken die je echt nodig hebt. Maak er geen gezinsuitstap van. ‘Funshoppen’ in een andere stad of andere regio is uit den boze!
- In volgende straten van Sint-Truiden geldt vanaf dinsdag 1 december een enkele looprichting voor voetgangers aan beide zijden van de weg: Stapelstraat en Luikerstraat. Je moet de aangegeven looprichting volgen en luisteren naar de veiligheidsdiensten.
- Het dragen van een mondmasker blijft verplicht in de winkels. Wordt het druk in de winkelstraten? Draag ook dan een mondmasker!
- Niet-medische contactberoepen blijven gesloten.
HORECA
- Restaurants en cafés blijven gesloten. Afhaal en levering is mogelijk.
- Hotels & B&B’s kunnen open blijven, maar de restaurants, bars blijven gesloten, maaltijden nuttigen kan enkel op de kamer.
CULTUUR EN  RECREATIE
Zwembaden (uitgezonderd subtropische zwembaden) en musea kunnen de deuren opnieuw openen vanaf 1 december.
NIET-ESSENTIËLE REIZEN
Niet-Essentiële reizen blijven nog steeds ten stelligste afgeraden. Het maken van skireizen is uit den boze. Er worden dan ook grenscontroles ingevoerd.

 

COVID-19: Overlegcomité geeft groen licht voor opening niet-essentiële winkels en verduidelijkt coronaregels Kerstperiode

27-11-2020
 
Het Overlegcomité heeft vandaag de epidemiologische situatie in ons land besproken. Ondanks de lichte verbetering van de gezondheidssituatie, bevindt ons land zich nog steeds op COVID-alarmniveau vier.
Het Overlegcomité nam volgende beslissingen:

Heropening van winkels onder strikte voorwaarden

Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen met vanaf 1 december 2020. Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:
 • Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker.
 • Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers.
 • Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten.
 • Personeel krijgt een passende opleiding.
 • Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt. Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
 • Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel. Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.
De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:
 • Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m².
 • Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
 • Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien.
 • De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 
 • Musea en zwembaden mogen openen conform het protocol van hun sector.

Kerstperiode

Ook tijdens de kerstperiode blijven de sociale contactregels gelden.
Alleenstaanden zullen op Kerstavond of Kerstdag wel hun beide contacten tegelijkertijd kunnen ontvangen om tegemoet te komen aan hun psychosociaal welzijn.
Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden.
De avondklok tussen middernacht en 5.00 uur blijft van kracht, net als het geldende samenscholingsverbod.
 
Er komt ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.

Scherpere controle op reizen

Voor personen die langer dan 48 uur in het buitenland verbleven en langer dan 48 uur in België zullen verblijven, zal strenger worden gecontroleerd worden op:
 • Het invullen van het Passenger Locator Form
 • Het naleven van de verplichte quarantaine

Alle bovenstaande maatregelen gelden tot 15 januari 2021.

Begin januari wordt een evaluatie gemaakt op basis van de medische indicatoren om te kijken of een overgang naar de beheersfase (zie onder) mogelijk is en voor welke sectoren.

Neergaande en beheersfase

Het Overlegcomité besliste ook om naar twee fases te gaan in het sanitair beheer:
 1. Een neergaande fase waarin men de besmettingscijfers zo snel mogelijk bedwingt, met strikte maatregelen.
 2. Een beheersfase waarin de protocollen per sector van kracht zijn. De bestaande sectorprotocollen met verschillende versies per alarmniveau worden herleid tot één protocol per sector. Dit protocol geldt dan voor de beheersfase en schrijft voor hoe men zich moet gedragen in een samenleving die “coronaproof” is.
 
Om van de neergaande fase naar de beheersfase te kunnen gaan, moet de incidentie voldoende lang voldoende laag zijn. Ook zullen niet alle sectoren op hetzelfde ogenblik in dezelfde fase zitten. Dit zal sterk afhangen van de epidemiologische risico van de sector.